Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

                  

Veghistorie fra Troms:

Tiden 1820 - 1896:

Tiden 1897 - 1914:

Tiden 1897 - 1914_2:

Arkiv vegsaker 1853-1993:
  Postføringen Stockholm/København - Haparanda - Karesuando – Alten/Tromsø:

St.prp.nr.1_Bevilgninger til Vegvesenet i Troms:

 

Register over vegsaker på Stortinget 1818-1870:

 

Hele Norge:

1815_1816_A:

1815_1816_B:

1852_1854_prp.27:

1854_1857_prp.35:

1854_1857_prp.81:

1857_1860_prp.51:

1857_1860_prp.90:

1860_1863_prp.46:

1860_1863_prp.68:

1863_prp.52A:

1863_prp.52B:

1866_1869_prp.7:

1871_prp.41:

1872_prp.10:

Troms:

Bevilgning 1872:

Bevilgning 1874:

Bevilgning 1875:

Bevilgning 1877:

Bevilgning 1879:

Bevilgning 1880:

Bevilgning 1881:

Bevilgning 1882:

Bevilgning 1883:

Bevilgning 1884:

Bevilgning 1885:

Bevilgning 1886:

Bevilgning 1887:

Bevilgning 1888:

Bevilgning 1889:

Bevilgning 1889B:

Bevilgning 1890:

Bevilgning 1891:

Bevilgning 1894:

Bevilgning 1895:

Bevilgning 1896:

Bevilgning 1897:

Bevilgning 1898:

Bevilgning 1898-1999:

Bevilgning 1899-1900:

Bevilgning 1900-1901:

Bevilgning 1901-1902:

Bevilgning 1903-1904:

Bevilgning 1904:

Bevilgning 1904-1905:

Bevilgning 1905-1906:

Bevilgning 1906-1907:

Bevilgning 1908:

Bevilgning 1909:

Bevilgning 1910:

Bevilgning 1911:

Bevilgning 1912:

Bevilgning 1913:

Bevilgning 1914:

Bevilgning 1915:

Bevilgning 1916:

Bevilgning 1917:

Bevilgning 1918:

Bevilgning 1919:

Bevilgning 1920:

Bevilgning 1921:

Bevilgning 1922:

Bevilgning 1923:

Bevilgning 1924:

Bevilgning 1925:

Bevilgning 1926:

Bevilgning 1927:

Bevilgning 1928:

Bevilgning 1929:

Bevilgning 1930:

Bevilgning 1931:

Bevilgning 1932:

Bevilgning 1933:

Bevilgning 1934:

Bevilgning 1935:

Bevilgning 1936:

Bevilgning 1937:

Bevilgning 1938_1:

Bevilgning 1938_2:

Bevilgning 1939:

Bevilgning 1940:

Bevilgning 1945:

Bevilgning 1947:

Bevilgning 1948:

Bevilgning 1949:

Bevilgning 1950:

Bevilgning 1951:

Bevilgning 1952:

Bevilgning 1953:

Bevilgning 1954:

Bevilgning 1955:

Bevilgning 1956: