Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

   

Alta - 2008

Kirkenes - 1980

Årsmeldinger fra Statens vegvesen Finnmark 1922-1998.  For Region Nord fra 2003.

1922-23

1923-24

1924-25

1925-26

1926-27

1928-29

1929-30

1930-31

1931-32

1932-33

1933-34

1934-35

1935-36

1936-37

1937-38

1938-39

1939-40

1940-41

1941-42

1943-45

1949-50

1951-52

1952-53

1953-54

1958-60

1960 del II

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983-del 01

1983-del 02

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990:

1991:

1992:

1993:

1994:

1995:

1996:

1998:

1999:

2003:

2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009 del I:

2009 del II:

2010: