Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

Vegkart hele Finnmark 1960:

Vegkart hele Finnmark 1939:

Vegkart hele Finnmark 1957:

 

Kommunevise kart med veger i Finnmark 1956 :

1.Loppa                
2.Bergsfjord                
3.Galten 10.Ingøy 18.Hjelmsøy 27.Nordkapp   39.Nordkynn      
4.Sørøyen   19.Havøysund 28.Honningsvåg   40.Hopseidet 44.Berlevåg    
5.Øksfjord 12.Hammerfest 20.Repparfjord 29.Kistrand 36.Lebesby 41.Vestertana 45.Tana 50.Båtsfjord  
6.Kåfjord 13.Komagfjord 21.Stabbursdal 30.Børselv 37.Laksefjord 42.Polmak 46.Nesseby 51.Vadsø 56. Kiberg
8.Kautokeino 14.Alten 22.Skoganvarre 31.Halkavarre 38.Rastegaissa 43.Bievra   52.Neiden 57. Jarfjord
9.Agjet 15.Masi 23.Jiesjokka 32.Karasjok     48.Krokfjeld 53.Svanvik 58. Karpelv
  16.Lappolubal   33.Iskuras          
  17.Lavvooaivve   34.Hugsfjeld          

 

Alta bru 1893 Hamningberg 1902 Lakselv Østerbotten 1908 Nordreisa-Kautokeino-Alta 1938 Sopnes-Tappeluft1904
Altafjorden Øst 1935 Honningsvåg-Normannseth 1913 Lakselv-Kistrand 1900 Rafsbotn-Alta 1896 Sydvaranger 1902
Alta-Karasjok 1936 Ingøy 1902 Magerøya-Porsanger 1934 Rafsbotn-Alta-Kautokeino 1896 Varangerfjorden Syd 1930
Berlevåg 1910 Kistrand-Polmak 1930 Mehamn 1913 Smørfjord-Kistrand 1906 Varangerhalvøya 1934
Hasvik-Sørøysund 1931 Kjelvik 1912 Mehamn-Gamvik 1938 Solnes-Skallelv 1901