Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

 

Nettside for:  Kystsamene/Mearrasámiek (Stiftet 14/10-2010)

Leder: Kurt Magne Stormo: kurtstormo@hotmail.com

Nestleder og sekretær: Frank Ole Jessen

Kasserer: Svein Olav Pedersen - svei0267@online.no

Styremedlem: Arild Henry Olsen. Varamedlem: Halvor Karlsen

 

Kystsamenes vedtekter:

 

For nye medlemmer i Kystsamene:

1) Ta kontakt med fungerende leder Kurt Magne Stormo tlf.482 90 406

2) Betal kr 100,- over vipps til Kurt Magne Stormo eller overfør til konto nr. 0537 31 54689

 

Kystsamene med produksjon av 6 kvenske filmer:

Podcast: 1. Kven eller ikke kven?

Podcast: 2. Hvorfor kom kvenene til Nord-Norge?

Podkast: 3. Hvordan gikk det med kvenene?

Podkast: 4. Kvensk kultur:

Postkast 5: kvenske bruddstykker:

Podcast: 6. Handel over grensen med kvenske barn:

 

Referanser:

Jens Johan Hjort om fornorskningen:

Jens Johan Hjort om 3-språklig skilting av Tromsø:

NOU 2007: 14 - Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms.  Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget:

Friis bosettingskart for Troms og Finnmark fra 1861:

Tegnforklaring:

 

del 5 Berg, Tranø, Ibestad, Trondenæs, Ofoten, Lenvig, Maalselven(1):

 

del 4 Karlsøy, Lyngen, Tromsundet, Balsfjorden, Skjærvøy(1), Loppen, Maalselven(2), Lenvig:

 

del 3 Alten, Kaurokeino, Hammerfest, Skjærvø(2), Loppen, Måsø:

 

del 2 Kistrand, Lebesby, Nesseby, Maasø, Utsjok:

 

1906-kommisjonen med beretninger fra Troms:

 

Wiklund 1908: De svenska nomadlapparnas flyttingar til Norge i eldre og nyare tid:

 

Gamle samebilder fra Troms og Finnmark:

 

Svenske lappers adgang til reinbeiting i Troms.  St. prp. av 1919:

 

Kart - Svenske lappers adgang til reinbeiting i Nordland og Troms:

 

Konvensjon av 1919 (kart - hele landet):

 

Kart over del av Troms og Nordland fylke, samt Jukkasjarvi og Karesuando sogn i Sverige, i konvensjonen av 1919 mellom Norge og Sverige angående flyttlappernes adgang til renbeiting med flytteveier:

 

Svenske lappers adgang til reinbeiting i Norge.  Konvensjon av 1883:

 

Kart - 1913 Svenske lappers flyttveier til Troms:

 

Reindriften i Finnmark:

 

Samekofter fra Salangsdalen - Hellefossmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kystsamene tilstede på åpning av HILLA-MIN MUITALUSAK-Várdobáiki:

Kystsamene med på frynsekurs/riessun kursa (arr: IBSS) Båltås skole 9. – 11. mars 2024:

Kystsamene/Mearrasámiek med koftekurs/gákti gursa våren 2024:

Kystsamenes leserinnlegg om lokal forsoningsarbeid:

Kystsamenes leserinnlegg til kommisjonen:

Bilderapport fra Kvenfolkets dag 2024 på Huset i Havet - Grovfjord:

Videoefilm fra Kvendagen 2024 i Grovfjord:

Program_Kvenfolkets_dag_2024 i Huset i Havet - Grovfjord:

Bilder fra Kystsamene på Trondenes Historiske Senter 29.02.2024:

Kystsamene med samisk forteller-lavvo i Harstad - Samisk måned 2024:

Kystsamene besøker Grovfjord bo- og servicesenter ved Samisk nasjonaldag 2024:

Kystsamenes uttalelse til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport:

Referat fra Kystsamenes kulturarrangement i Harstad 2023:

Kulturvandring til Svartvatnet (Sørvikmarka) 26.08.2023:

Bilder fra "Tre Stammers Møte 2023":

Program "TRE STAMMERS MØTE 2023" Grovfjord:

Video Piera Jovnna Band Grovfjord reklame 2023:

Kystsamene og Grovfjord Grunneierlag med kulturvandring til Kovan og Novasletta 2023:

Artikkel fra Harstad Tidene om Kvendagen i Grov2023:

Plakat markering av Kvendagen i Grovfjord - 18. mars 2023:

Bilder fra Kystsamenes deltakelse Samisk Måned i Harstad 2023:

Samisk kulturdag på Røkenes gård søndag 12.02.2023:

Dokumentarfilm - Alfred Nilsen om Alta-aksjonen - Rådstua 10.02.2023:

Invitasjon - hvordan lage komagbånd januar 2023:

 

Video fra Tre Stammers Møte 2022:

Bilder fra kulturvandring til Svartvatnet (Sørvikmarka) 27.08.2022:

Progran kulturvandring til Svartvatnet (Sørvikmarka) 27.08.2022:

Bildereportasje fra Tre Stammers Møte 2022:

Program 3 Stammers møte lørdag 06.08.2022:

Bilder fra kulturvanderinger under Festspillene i Harstad 2022:

Kulturvandring til Finnmarksleiren - Trondenes 28.06.2022:

Kulturvandring i Ganasbatten/Kanstadbotn 02.07.2022:

Podcast: Svensksamenes tilstedeværelse i Indre Troms:

Markering Kvendagen Grov 16. mars 2022

Kystsamene foreslår statue av Ole Henrik Magga:

Kystsamene med: Voudagat - komagband-veiledning:

Bilder fra ÅPEN DAG på Minde søndag 19. september 2021:

Bilder fra Kystsamenes kulturvandring til Svartvatnet 29. august 2021:

Plakat-kulturvandring til Svartvatnet søndag 29.august 2021:

Bilder fra "Tre Stammers Møte" 2021 Saltvatn/Grovfjord:

Kort video fra konsert med Inna Marja Amundsen:

"TRE STAMMERS MØTE" 2021 - Saltvatn grendehus - Grovfjord. Program:

Podcast: De svenske flyttlappers tilstedeværelsen i Sør-Troms:

https://www.youtube.com/watch?v=8jIclqzRJ8Y&t=32s

Innlegg i HT 15. juli 2021 vedr. samiske møteplasser Harstad:

Bilder fra kullturvandring i Ganasbatten/Kanstadbotn 03.07.2021:

Invitasjonulturvandring i Ganasbatten/Kanstadbotn 03.07.2021:

Bilder fra kulturvandring Kaltdalen 14.02.2021:

Kulturvandring - Kaltdalen søndag 14.02. 2021 kl 1200:

Bilder fra Kystsamenes vandring i Storjord kulturlandskap

Invitasjon - Kulturvandring - Storjorda med oppmøte: Torsdag 1. okt. 2020 kl 1700:

Nordnorsk debatt - Er det bare Sametinget som kan stoppe Arcric Center?

Bilder fra Tre Stammers Møte 2020":

Video fra "Tre Stammers Møte 2020":

https://www.youtube.com/watch?v=p3kpie9u_zA

Grov skole med 5. og 6. klasse var på besøk på Minde v/Skoddebergvatn:

Deltakelse UITs Friluftsliv 20.08.2020 Sazza - Senja:

Tre Stammers Møte 2020 - En del av "Markesamisk helg på Skånlandshalvøya (plakat):

"Markesamisk helg 7. - 9. august 2020 (felles markedsføring):

Avisartikkel - Markasamisk helg i Evenes og Tjeldsund 7. - 9. august 2020:

Bilder fra Kystsamenes kulturvandring til SVARTVATNET - Hinnøya 16.07.2020:

Kystsamene med innlegg om "lapperne" i Harstad Tidende 23.02.2020:

 

Kystsamene hos Storfjord språksenter med dokumentarfilm om svensksamene 24.10.2019:

Kystsamene roser ordfører Kristin Røynmo 11.09.2019:

https://nordnorskdebatt.no/article/kystsamene-gir-ros-ordforer

ELLE MÁRJÁ EIRA - Grovfjord 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=YngkIOlsUL0

Bilder fra Tre Stammers Møte, Grovfjord 03.08.2019:

Program 3 stammers møte - Grovfjord 2019:

ELLE MÁRJÁ EIRA deltar i "3 Stammers møte":

https://www.youtube.com/watch?v=s0yiRfDdmRQ

Omtale Harstad Tidende - 3 stammers møte 2019:

Márkomeannu 2019 - kulturvandring på Minde 28.07.2019:

Sommerkofteveiledning mai-juni 2019:

Kystsamene med filmer på Kvenfestivalen i Vadsø 09.06.2019:

Kystsamene deltok i Samisk uke - Harstad 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=MUfRfAUIDro

Kystsamene støtter Per Kitti med innlegg 02 i iTROMSØ 01.04.2019:

Kystsamene- deltakelse filminnspilling Pathfinder Senja 23.03.2019:

Kystsamene støtter Per Kitti med innlegg 01 i iTROMSØ 03.03.2019:

Kystsamene hyller Torbjørn Naimak for samisk/kvensk skilting jan2019:

 

 

 

Kronikk:  "Sannhetskommisjonen vil styrke demokratiet" sept. 2018

Bilder fra kulturtreff på Minde i Grovfjord 8. september 2018:

Bilder fra Tre Stammers Møte, Grovfjord 03.08.2018:

https://www.youtube.com/watch?v=AtzXLl8fA5s

Program Tre stammers møte Grovfjord 3. august 2018:

Program SNUBBA DAGEN 3. august 2018:

Filmfremvisning Harstad februar 2018:

 

Bilder fra "Tre Stammers Møte" i Grovfjord 05.06.08.2017:

Program Snubbadagan 2017 - 4. august fra kl 1500:

Eksempel på Stortingsproposisjon fra 1879 om fornorskningen.  "Foranstaltninger til at bibringe Lapper og Kvæner Undervisning i det norske Sprog":

Kystsamene viste film 15.02.2017 for Målselv historielag:

Kystsamene - filmfremvisning Lyngseidet 08.04.2017:

Kystsamene på arrangement  06.02.2017:

Kystsamene med på avduking av samisk skilting:

 

Kystsamene i Harstad på Vikingmarked og –leker 2016:

Bilder fra kulturdagene i Grovfjord/Snubba2016:

https://www.youtube.com/watch?v=tiF4FhuuzbY

Kulturdager i Grovfjord/Snubba 5-7 august 2016:

Pressemelding om kulturdagene 2016:

Harstad Tidende forhåndsomtale kulturdagene:

Harstad Tidende reportasje kulturdagene:

Avisa Sagat reportasje fra Snubbadagen 2016:

Bilder fra utstilling av tepper til Nanna Karlsen:

Kystsamene tilstede på Markomeannu 2016:

Harstad Tidende:"Det uforklarlige" - Kulturdager Grovfjord og Snubba 2016:

Kystsamene deltok i Folk i Parken - Harstad 10 mai 2016.  Les referat:

Plakat film om svensksamenes vandringer:

Avisomtale refusertes aften:

Trailer: https://youtu.be/0izesQ2IVvE

 

KYSTSAMENE med på Arctic Race 2015:

Samekafen i Tromsdalen ITromso 2015:

Samekafen i Tromsdalen Nordlys 2015:

Samisk skilting Harstad Tidene Sept. 2015:

Bilder fra 3 stammers møte – Snubba/Grovfjord juni 2015:

Harstad Tidende - reportasjoe fra 3 stammers møte 2015:

Årsmøte Kystsamene for 2014 - Snubba 16. mai 2015:

Fra prøvefremvisning på Lyngseidet 28. mars 2015:

Louise Utsi - bilder fra samisk kirkekonsert i Harstad 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=UEfxYZXiQns

Annonse samisk kirkekonsert i Harstad kirke lørdag 7. februar 2015:

 

Kystsamene og Hålogaland SFF - kullturdag - bilder 11.10.2014:

Kystsamene og Hålogaland SFF arr. Holtås 11. okt 2014:

Kystsamene på Alternativmessa i Narvik 12. - 14. sept 2014:

Mediaomtale Snubbadagen:

Bilder fra Snubbadagen 23(7-2014 m/kulturvandring til Novasletta:

Kystsamene deltok i 6. februar arrangement Harstad 2014:

Kystsamene deltok blodklubb - arrangement Saltvann 01.02.2014:

Kystsamene med på åpning 2014 av Senja natur og kultursenter:

 

Kystsamene på kystsamisk seminar Spansdalen 1. - 2. nov. 2013:

Kystsamene deltok på Alternativmessen i Tromsø oktober 2013:

Signering - Samarbeidsavtalen Sametinget og Tromsø kommune:

Bilder fra Samisk kulturhelg i Grovfjord 2013:

Harstad Tidene - Reportasje fra Samisk kulturhelg Grovfjord 2013:

Program - Samisk kulturhelg i Grovfjord 13. - 14. september 2013:

Bilder fra Snubbadagen 2013 - Per Heimly som kunstnergjest:

Avisreportasje fra Snubbadagen 2013:

Kystsamene var med på å vise filmen "Familiebildet" 5/6-2013 på Harstad Kino:

Snubbadagen 15/6-2013 på Snubba grendehus - plakat:

Kystsamene med Harstad kino arrangerer filmvisning med debatt  - "Familiebildet" 5/6-2013:

Minde i Grovfjord 20. april 2013: Jeanne Øse Bjørkmann orienterte om 13 Indigenous Grand Mothers møte Sverige 2013:

Piera Somby Band på Youtube fra Artika Harstad:

"Niilas Ande Luohti": 

Kystsamene deltok på alternativmessen Narvik 2013:

Kulturscenen Artika i Harstad - Kystsamene har konsert

6. febr. med Piera Somby Band:

Intervju med Kystsamenes Svanhild Hansen:

 

Avisreportasje om skiltsaken desember 2012:

Kystsamene foreslår samiske kulturminner i Tromsø:

Trommekurs i Grovfjord 9. - 11. nov 2012 Bilder:

Kystsamene deltok på Kultur og Alternetivmessen i Alta 9. - 11. nov 2012:

Kystsamene holder trommekurs på Minde i Grovfjord 9. - 11. nov 2012 :

Kystsamene deltar på Kultur og Alternetivmessen i Alta 9. - 11. nov 2012:

Kystsamene deltok på Alternativmessen 12. - 14. okt. 2012 Tromsø.  Bilder:

Avisartikkel fra Samisk kulturhelg I GROVFJORD 19. - 20. oktober 2012:

Bilder fra Samisk kulturhelg I GROVFJORD 19. - 20. oktober 2012:

Kystsamene deltok med sceneansvar på Alternativmessa i Harstad sept. 2012:

Piera Somby Band: Niilas Ande Luohti

http://www.youtube.com/watch?v=_DHXRr8jDHI

Kystsamene viser dokumentarfilm om det sjøsamiske Kokelv 25. juni 2012 på Trondenes Historiske Senter:

 

Tromso - samisk forvaltningsområde - markering 5. november 2011:

Besøk til North Dakota Turtle Mountain 5. oktober 2011: