Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vegsaker til Finnmark Amtsting - Fylkesmannen i Finnmark  1867-1923:

 

1867:

1868:

1869:

1870:

1872:

1873:

1874:

1875:

1876:

1877:

1878:

1879:

1880:

1881:

1882:

1883:

1884:

1885:

1886:

1887:

1888:

1889:

1890 del 1:

1890 del 2:

1890del 3:

1891:

1910:

1911:

1912:

1913:

1914:

1915 - 01:

1915 - 02:

1916 - 01:

1916 - 02:

1917 - 01:

1917 - 02:

1918:

1919:

1920:

1921:

1922:

1923: