Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

 

                                                                                                Trondheim VM 1991

Veghistorie fra Finnmark:

Tiden 1820 - 1896:

Tiden 1897 - 1914:

Arkivkatalog Statens vegvesen 1944-1970:

Arkivkatalog Samferdselsnemnda 1947-1980:

Generell veghistorie fra Finnmark:

Tiden 1914 - 1940  Stamveger - rute 50 - 926:

Tiden 1914 - 1940  Stamveger - rute 930 - 960:

Tiden 1914 - 1940 Bygdeveger:

Tiden 1914 - 1940 Bruer og ferger:

Postføringen Stockholm/København - Haparanda - Karesuando – Alten/Tromsø: