Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

    

Bestemor Anne Karen Nilsen:

Jeg og min bror:

Min far:

Min mor:

   Mine slekter:

- Marie Olsen (Sørreisa)

- Paul Mathisen (Nesseby)

- Ole Johannessen (Bardu)

 

Jeg og min søster:

- Mekelæ (Vadsø)

- Jørgen Madsen (Omgang)

- Brandmo (Bardu)

- Stormo fra Lom