Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

          

Torild Eriksen - 1980

Personalet  Finnmark 1922-1930:

Personalet  Finnmark 1931-1940:

Personalet  Finnmark 1941-1950:

Personalet  Finnmark 1951-1960:

Personalet  Finnmark 1961:

Personalet  Finnmark 1961-1970:

Personalet  Finnmark 1979:

Personalet  Finnmark 1980:

Personalet  Finnmark 1981:

Personalet  Finnmark 1984:

Personalet  Finnmark alfabetisk:

Almanakk 1982:

Almanakk 1983:

Almanakk 1984:

Almanakk 1985:

Almanakk 1986:

Almanakk 1987:

Almanakk 1988:

Almanakk 1989:

Almanakk 1990:

Almanakk 1991:

Almanakk 1992:

Almanakk 1993:

Almanakk 1994:

Almanakk 1995:

Almanakk 1996:

Almanakk 1997:

Almanakk 1998:

Almanakk 1999:

Almanakk 2000:

Almanakk 2001:

Almanakk 2002: