Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

 

Veghistorie fra Troms II -

Amtstingets/Fylkestings behandling av vegsaker i Troms:

 

 

Amtstinget 1846:

Amtstinget 1848:

Amtstinget 1850:

Amtstinget 1851:

Amtstinget 1852:

Amtstinget 1853:

Amtstinget 1854:

Amtstinget 1855:

Amtstinget 1856:

Amtstinget 1857:

Amtstinget 1858:

Amtstinget 1859:

Amtstinget 1860:

Amtstinget 1861:

Amtstinget 1862:

Amtstinget 1863:

Amtstinget 1864:

Amtstinget 1865:

Amtstinget 1866:

Amtstinget 1867:

Amtstinget 1868:

Amtstinget 1869:

Amtstinget 1870:

 

Amtstinget 1871:

Amtstinget 1872:

Amtstinget 1873:

Amtstinget 1874:

Amtstinget 1875:

Amtstinget 1876:

Amtstinget 1877:

Bevilgning 1878:

Bevilgning 1879:

Bevilgning 1880:

Bevilgning 1881:

Bevilgning 1882:

Bevilgning 1883:

Bevilgning 1885:

Bevilgning 1886:

Bevilgning 1887:

Bevilgning 1888:

Bevilgning 1889:

Bevilgning 1890:

Bevilgning 1891:

Bevilgning 1892:

Bevilgning 1893:

Bevilgning 1894:

Bevilgning 1895:

Bevilgning 1896:

Bevilgning 1897:

Bevilgning 1898:

Bevilgning 1899:

Bevilgning 1900:

Bevilgning 1901:

Bevilgning 1902:

Bevilgning 1911:

Bevilgning 1912:

Bevilgning 1913:

Bevilgning 1914:

Bevilgning 1915:

Bevilgning 1916:

Bevilgning 1917:

Bevilgning 1918:

Bevilgning 1919:

Bevilgning 1920:

Bevilgning 1921:

Bevilgning 1922:

Bevilgning 1923:

Bevilgning 1924:

Bevilgning 1925:

 

Bevilgning 1926:

Bevilgning 1927:

Bevilgning 1928:

Bevilgning 1929:

Bevilgning 1930:

Bevilgning 1931:

Bevilgning 1932:

Bevilgning 1933:

Bevilgning 1934:

Bevilgning 1935:

Bevilgning 1936:

Bevilgning 1937:

Bevilgning 1938:

Bevilgning 1939: