Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

Målselv framhaldsskole 1967:

Konfirmasjon Målselv kirke 1966:

Konfirmasjon Målselv kirke 1967:

Målselv realskole 1969:

Finnsnes gymnas 1974:

Militæret 1974-75:

Anleggsklasse Narvik IH 1976-78:

Origo-avgangsklasser Narvik IH 1978:

AIDH - Grimstad 1978-79:

NTNU - Trondheim 1989-90:

The Outlaws (Sortland) 1970-tallet:

Diverse flyfoto fra Andselv:

17. mai ca 1960 - Sjørøverskuta "Aurora":

 

Film med bilder fra gamle Andselv:

BOIF herre fotball 1974:

 

Fjøsen - Minde - Grovfjord:

1. klasse A 1958  Fagerlidal skole:

1. klasse 1953  Fagerlidal skole:

1. klasse A 1958 Fagerlidal skole:

1. klasse B 1958  Fagerlidal skole:

1. klasse 1960 Fagerlidal skole:

3. klasse 1956  Fagerlidal skole:

3. klasse 1958 Fagerlidal skole:

4.b klasse 1958 Fagerlidal skole:

4.a klassea 1958 Fagerlidal skole:

5. klasse 1956  Fagerlidal skole:

5. klasse 1958  Fagerlidal skole:

6. klasse 1953 Fagerlidal skole:

6. klasse 1965  Fagerlidal skole:

7. klasse 1958  Fagerlidal skole:

7. klasse 1965  Fagerlidal skole:

7. klasse 1966 Fagerlidal skole:

7. klasse 1967 Fagerlidal skole:

X. klasse 1952  Fagerlidal skole:

X. klasse 1956  Fagerlidal skole:

1950_tallet_01 Fagerlidal skole:

1950_tallet_02 Fagerlidal skole:

Arnt Hansen sin klasse Fagerlidal:

Avgangsklasse Fagerlidal skole 1960-tallet:

Avgangsklasse Fagerlidal skole 1964:

Klassebilde fra 1940-tallet,William Engseth:

Diverse bilder fra Fagerlidal skole:

Diverse bilder fra Andselv/Fagerlidal skole:

17. mai ca. 1952 Andselv:

BOIF herre fotball 1949:

BOIF herre fotball 1974:

Heggelia IF 1970-tallet:

Bursdag 1962 Anne Merethe Jørgensen:

Hjemmefest Rigmor Hagensen ca. 1960:

Fotominner.  Fagerlidal skole, Målselv realskole, Finnsnes gymnas osv.: