Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

     

Vegnettet i Finnmark:

 

 Avleverte veganlegg Finnmark 1925 - 1970:    

Vegnett 1896, rutevis

Vegnettsbeskrivelse Finnmark 1900:

Vegnett 1904, rutevis:

Vegnett 1915, kommunevis:

Vegnett 1919, kommunevis:

Vegnett 1940, rutevis, kommunevis:

Vegnett 1956, kommunevis:

Vegnett 1957, kommunevis:

Vegnett 1957, rutevis:

Vegnett 1964, kommunevis:

Vegnett 1965, rutevis:

Vegnett 1969, rutevis:

Vegnett 1969, kommunevis:

Vegnett 1980, kommunevis: