Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

 

Arkitektur - stilarter:

01 Egyptisk stil ca. 3000 f. kr. - 30 f. kr.

02 Mesopotanisk ca. 3000 - 500 f. kr.

03 Egeisk stil (Kreta - Mykene) ca. 3000 - 1000 f. kr. 

04 Gresk stil ca. 700 f. kr. - 31 f. kr.

05 Romersk stil ca. 200 f. Kr - 300 e. Kr

06 MiddelalderBasillika

07 Bysantisk stil ca. 400 - 1453

08  Islam ca. 600 - 1600

09  Irland, vikingtid ca. 500 - 1000

10 Karolingsk/førromansk stil ca. 770 - 1000

11 Romansk stil ca. 1000 - 1200 

12 Maurisk stil (spansk/arabisk) ca. 1200 - 1400

13 Gotisk stil 1150 -1500

14 Norsk middelalder

15 Renessanse stil (Chambord) 1400 - 1600

16 Queen Ann 

17 Barokken(Europa 1580 - 1720, Norge 1650 - 1760)

18  Rokokko, Georgian (Europa 1720 - 1770, Norge 1760 - 1790)

19 Palladianisme (England ca. 1720-1770)

20 Klassisisme, Louis-seize (Europa 1760 - 1800, Norge 1760 - 1800)

21  Empirestil, keiserstil  (Europa 1800 - 1815, Norge 1805 - 1835)

23 Senempirestil (Europa 1815 - 1850, Norge 1835 - 1870)

24 Sveitserstil (Europa 1830 - 1890, Norge 1840 - 1920)

25 Varangerhuset.  Vadsø (Førkrigshus, varangerhus)

26 Jærhuset

27 Dragestilen og historismen (1860 - 1910)

28 Nygotikk (middelalderromantikk)  1750 - 1890

29 Nyrenessanse 1840 - 1880

30 Nybarokk.  ca. 1850 - 1914

32 Second Empire 1848- 1870

33 Victorian/viktoriansk

34 Nyromansk kirkestil 1870-1880

35 Nybysantisk.  Sacre-Coeur er synlig overalt i Paris.

36 Jugendstilen - Art Nouveau 1895 - (1890 - 1915)

37 Senrenessanse (ca. 1905 - 1935)

38 Senbarokk (ca. 1905 - 1935)

39 Nyklassisisme ca. 1905 - 1935 (senklassisisme)

40 Ca. 1900.   Den "organiske" stil-  Lloyd Wright

41 Funksjonalismen ca. 1920 - 1940:

42 Eclectic- eklektisk

43 Modernisme/funksjonalisme

44 Art Deco 1920-1940

45 Regionalismen 1940 -  Strukturalismen 1945 - 1975

hurtigbygging

47 Postmodernisme 1970 - 1998

48 Hammerfest - førkrigshus

49 Gjenreisningshus - Finnmark

49b Veileder for hus og steder i Nord-Troms og Finnmark

49c Else "Sprossa" Rønnevig: "Ta vare på husene fra

gjenreisningen"