Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

Nettside for Kurt Magne Stormo - Tromsø

 

 

Denne web-siden inneholder veghistorie fra Finnmark helt tilbake til 1867 i form av 

protokoller fra amtstinget.  De meste kjente stilartene innen arkitektur vises fra de gamle

pyramidene til moderne stil.  Gjenreisningsbygg fra Finnmark er også med.

 

Tilgjengelige filmer:

 

Jáhkovuotna – Indigenous Sami Culture:

Alfred Nilsen om Alta-aksjonen

Skiferdrift i Stilla v/Julius Olsen:

Dokumentarfilm om sjøsamisk kultur.

Se trailer:

Se trailer:

tlf. 482 90406

kurtstormo@hotmail.com