Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Kulturfjøs - Minde:

Olympiske vinterleker - resultater:

Chamonix 1924:

St. Moritz 1928:

Lake Placid 1932:

Garmisch 1936:

St. Moritz 1948:

Oslo 1952:

Cortina 1956:

Squaw Valley 1960:

Innsbruck 1964:

Historie VM-fotball:

Tysk-Østerriske hoppuke:

VM-Zakopane 1962:

VM-Oslo 1966:

OL-Sapporo 1972:

VM-hopp 1925-2009: