Tilbake til hovedsiden:

Info om Finnmark:

Informasjon om Alta:

Info om Troms:

Arkitektur/stilarter:

Veghistorie i Finnmark:

St.prp 01 1897-:

Amstinget 1867-:

Årsmeldinger:

Vegnett i Finnmark:

Vegnett i kommuner:

Årlig utført bygging:

Vegkart i Finnmark:

Personalet i Finnmark:

Organisering:

Vegavis Reflexen:

Vegavis Vegstikka:

Annen veginfo01:

Annen veginfo02:

Verneplan Troms og Finnmark:

Veghistorie Troms:

Veghist. Troms II:

Norsk Vegteknisk Forening:

OL VM-fotball og skihopp:

Mine filmer(DVD):

Mine slekter:

Fotominner:

LO /AP:

Kystsamene:

Sansefjøs - Minde:

 

Veghistorie fra Troms:

     

 

Amtstingets/Fylkestings behandling i Troms:

 

Bevilgning 1891:

Bevilgning 1894:

Bevilgning 1895:

Bevilgning 1896:

Bevilgning 1897:

Bevilgning 1898:

Bevilgning 1899-1900:

Bevilgning 1900-1901:

Bevilgning 1901-1902:

Bevilgning 1903-1904:

Bevilgning 1904:

Bevilgning 1904-1905:

Bevilgning 1905-1906:

Bevilgning 1906-1907:

Bevilgning 1908:

Bevilgning 1909:

Bevilgning 1910:

 

Bevilgning 1911:

Bevilgning 1912:

Bevilgning 1913:

Bevilgning 1914:

Bevilgning 1915:

Bevilgning 1916:

Bevilgning 1917:

Bevilgning 1918:

Bevilgning 1919:

Bevilgning 1920:

Bevilgning 1921:

Bevilgning 1922:

Bevilgning 1923:

Bevilgning 1924:

Bevilgning 1925:

Bevilgning 1926:

Bevilgning 1927:

Bevilgning 1928:

Bevilgning 1929:

Bevilgning 1930:

 

 

Bevilgning 1931:

Bevilgning 1932:

Bevilgning 1933:

Bevilgning 1934:

Bevilgning 1935:

Bevilgning 1936:

Bevilgning 1937:

Bevilgning 1938:

Bevilgning 1939:

Bevilgning 1940:

Bevilgning 1941:

Bevilgning 1942:

Bevilgning 1943:

 

Bevilgning 1945:

Bevilgning 1947:

Bevilgning 1948:

Bevilgning 1949:

Bevilgning 1950:

Bevilgning 1951:

Bevilgning 1952:

Bevilgning 1953:

Bevilgning 1954:

Bevilgning 1955:

Bevilgning 1956: